Khoa CN Hóa học (CNHH) trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 01/04/2001 trên cơ sở khoa CN Hóa học trường Cao Đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cùng với sự phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM, Khoa Công nghệ Hóa học cũng đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những Khoa lớn nhất Trường qua các thời kỳ. Điều này được thể hiện qua nhiều yếu tố như: nguồn nhân lực tăng từ 8 GV lên 48 GV(xem hình 01), số lượng sinh viên tính đến thời điểm hiện tại gần 1200 sinh viên, về cơ sở vật chất, ngoài các phòng thí nghiệm sử dụng chung của nhà trường thuộc khối kiến thức cơ bản, khoa CN Hóa học được trang bị  05 phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ tích cực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho GV và sinh viên.

Đến với Khoa, người học được trang bị và có thể tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để tự tin vững bước theo các ngành nghề thuộc khối CN Hóa học cũng như các khối liên quan. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ và SV Khoa CNHH luôn phát huy năng lực NCKH, tham gia thực hiện các nhiệm vụ NCKH ứng dụng, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, góp phần hiệu quả vào việc phát triển khoa học và công nghệ.

Biểu đồ đội ngũ GV và nhân viên khoa CNHH