Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Hóa học

Thông báo

Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường năm học 2020-2021; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà Trường; Nay nhà trường thông báo và hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học đối với cá nhân và tập thể lớp SV như sau:

Thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn học tập trực tuyến và sinh hoạt quy chế Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn học tập trực tuyến và sinh hoạt quy chế Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 2021-2022

Để đảm bảo các điều kiện sẵn sàng cho Tân sinh viên tham gia các hoạt động học tập trực tuyến tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn học tập trực tuyến và sinh hoạt quy chế Tuần sinh...

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ

Để có được một Việt Nam hoà bình và phát triển được như ngày hôm nay, đất nước ta đã không biết bao lần đấu tranh, không biết bao nhiêu con người đã ngã xuống dưới đầu súng. Quân đội Nhân Dân...

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), cụ thể như sau:

1 2 3 4 5 > >>