1. Giới thiệu chung

       Bộ môn Kỹ thuật phân tích và Đảm bảo chất lượng, tiền thân là Bộ môn Hóa phân tích, được thành lập đồng thời với Khoa Công nghệ Hóa học vào ngày 01 tháng 04 năm 2001. Cùng với sự phát triển của Trường, sự phát triển của Khoa, Giảng viên trong Bộ môn cũng không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực đào tạo để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Chương trình đào tạo cũng được điều chỉnh, cập nhật và đối sánh dựa trên sự phản hồi của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, giảng viên,…) để sinh viên khi ra trường có thể tự tin với kiến thức và kỹ năng được đào tạo. Vấn đề kỹ năng rất được chú trọng khi năm mươi phần trăm học phần trong chương trình đào tạo là học phần thí nghiệm, thực hành. Phòng thí nghiệm được trang bị với những máy móc, thiết bị hiện đại. Bộ môn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp và làm quen với môi trường làm việc thực tế.

  1. Nhân sự

       Bộ môn gồm có 09 giảng viên cơ hữu và một số giảng viên thỉnh giảng, trong đó có 3 tiến sỹ, 4 nghiên cứu sinh, 2 thạc sỹ. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của giảng viên từ các bộ môn khác.

2.1. Giảng viên cơ hữu

 

 

 

1

TS. Trần Tấn Nhật  

 

 

Trưởng Bộ môn

 

 

 

nhattt@hufi.edu.vn

 

 

 

2

TS. Lê Thị Ngọc Hạnh  

 

 

Giảng viên

 

 

 

Hanhltn@hufi.edu.vn

 

 

 

3

TS. Nguyễn Văn Phúc  

 

 

Giảng viên

 

 

 

phucnv@hufi.edu.vn

4 ThS.GVC. Trương Bách Chiến  

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

chientb@hufi.edu.vn

5 ThS.GVC. Tán Văn Hậu  

 

 

Giảng viên

 

 

 

hautv@hufi.edu.vn

6 ThS.NCS. Nguyễn Thị Lương

 

 

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

luongnt@hufi.edu.vn

7 ThS.NCS. Lê Thị Hồng Thúy  

 

 

Giảng viên

 

 

 

thuylth@hufi.edu.vn

8 ThS.NCS. Đoàn Thị Minh Phương  

 

 

Giảng viên

 

 

 

phuongdtm@hufi.edu.vn

9 ThS.NCS. Trần Nguyễn An Sa  

 

 

Giảng viên

 

 

 

satna@hufi.edu.vn

2.2. Giảng viên thỉnh giảng

  1. GVC. Đặng Tấn Hiệp – Viện trưởng Viện đào tạo và hợp tác quốc tế.

NCS. Nguyễn Ngọc Hòa – Giám đốc trung tâm công nghệ Việt Đức.

ThS. Nguyễn Thị Trúc Lam – Giảng viên trung tâm công nghệ Việt Đức.

  1. Các học phần giảng dạy

– Các học phần về phương pháp phân tích cổ điển: Hóa phân tích, Thí nghiệm hóa phân tích.

– Các học phần về phương pháp phân tích hiện đại: Phương pháp phân tích phổ nguyên tử và UV-VIS, Phương pháp phân tích điện hóa, Phương pháp phân tích sắc ký và các học phần thực hành tương ứng.

– Các học phần về kiểm tra chất lượng các đối tượng mẫu như: Thực phẩm, môi trường, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, silicat, kim loại, hóa mỹ phẩm.

– Các học phần bổ trợ: Xử lý số liệu thực nghiệm, Lấy mẫu và xử lý mẫu, Hóa phân tích nâng cao.

– Các học phần về lý thuyết cơ sở: Hóa lý, thí nghiệm Hóa lý, Tin học ứng dụng trong hóa học,…

  1. Cơ sở vật chất

       Bộ môn được Khoa giao quản lý 01 phòng thí nghiệm chuyên ngành:

       – Phòng thí nghiệm chuyên ngành (G504).

  1. Nghiên cứu khoa học

       Các công trình nghiên cứu của giảng viên Bộ môn:

5.1. Bài báo khoa học

STT

Tên bài báo

Năm công bố

Nhà xuất bản/Tên tạp chí
1 Lê Thi Hoài Nam, Trần Tấn Nhật, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Loan.

 

Nghiên cứu và tổng hợp zeolite ZSM-5 trong phản ứng cracking n- Hexan

2008 Tạp chí Hóa học ISSN 0866-7144, 46 (1) 24-29
2 Trần Tấn Nhật

 

Oxi hóa anot hợp kim nhôm ở điện áp cao trong dung dịch muối kiềm

2011 Tạp chí Đại học Công nghiệp ISSN 1859-3712, 5 (04) 68-75
3 Tan Nhat Tran, Gang Yu, Bonian Hu, Ruy Tang.

 

Effects of Pretreatments of Magnesium Alloys on Direct Electroless Nickel Plating.

2012 Transactions of  the Institute of  Metal

 

Finishing 2012, Vol 90, No4  pp. 209-214

4 Tan Nhat Tran, Gang Yu, Kaiyun Liu, Bonian Hu

 

Direct electroless nickel plating on 6063 aluminum alloy at medium temperature

2012 Journal of  Hunan University  Vol 39, No 7, Jul 2012 pp. 60-64

 

 

5 Bui Xuan Vuong, Tran Tan Nhat

 

‘‘In vitro’’ bioactivity and biocompatibility of 46SiO2 – 24Na2O – 24CaO – 6P2O5 bioactive glass

2012 Tạp chí Hóa học, 50(5A), 447-452
6 ZH. Xie, T N TranElectrochemically Controlled Growth of Au- Pt Alloy Nanowires and Nanodendrites 2014 Chemistry–An Asian Journal 9 (9), 2612-2620
7 X Yi, G Yu, F Chang, ZH Xie, T N Tran.

 

Inside Cover: Electrochemically Controlled Growth of Au-Pt Alloy Nanowires and Nanodendrites (Chem. Asian J. 9/2014)

2014 Chemistry–An Asian Journal 9 (9), 2322-2322
8 Tran Tan Nhat, Bui Xuan Vuong

 

A New Route for Direct Electroless Ni-P Plating
on Magnesium Alloys

2017 VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 33, No. 2 (2017) 58-66
9 Vo Thi My Nga
Tran Tan Nhat Bentonite pillared by mesoporous silica and its application for gasoline treatment
2017 Vietnam Journal of Science and Technology 55 (5B) (2017) 164-170
10 Tran Tan Nhat, Vo Thanh Cong.

 

Density functional theory study of methanol adsorption and dissociation on 2Cu/ZnO (1010) catalyst surface

2018 Vietnam Journal of Science and Technology 55 (6A) (2017) 120-128
11 Vo Thanh Cong, Tran Tan Nhat

 

The study of vietnamese bonechar synthesis and its applications in removal organic color.

2019 Asean Journal of Applied sciences (ISSN: 2321 – 0893) Volume 07 – Issue 02, April 2019

 

(Scopus)

12 Van Phuc Nguyen, V. Burklé-Vitzthum, P.M. Marquaire, R. Michels, Thermal reactions between alkanes and H2S or thiols at high pressure 2013 Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 103, 2013, Pages 307-319.
13 Van Phuc Nguyen, V. Burklé-Vitzthum, P.M. Marquaire, R. Michels, Pyrolysis mechanism of the n-octane/H2S mixture at 70MPa and 603-623K 2015 Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 113, 2015, Pages 46-56.
14 Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Anh Đức, Phương pháp tổng hợp liên tục biodiesel bằng hệ thống static mixer 2015 Tạp Chí Dầu Khí, số 4, 2015, Tr. 34-44.
15 Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ, Nguyễn Đông Trúc, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Anh Đức, Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu nhũ tương bio-oil và diesel oil 2016 Tạp Chí Dầu Khí, số 11, 2016, Tr. 35-47.
16 Nguyễn Học Thắng, Nguyễn Văn PhúcEvaluation on engineering properties of geopolymers from bottom ash and rice husk ash 2017 Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm.
17 Trương Kim Thoa, Đoàn Thị Minh Phương, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym a-glucosidase của cây cỏ sữa lá nhỏ (Euphorbia thymifolia). 2012 Tạp chí Hóa học, số 50(5A), 2012, trang 81-85
18 Pham Thi Thanh Hoa, Nguyen Van Phuoc, Doan Thi Minh PhuongPretreatment of paper sludge for cellulose enzyme hydrolysis to produce bioethanol 2016 Journal of Science and Technology, Volume 23, 2016, pages 89-99.
19 Phan Thị Xuân, Trương Lâm Sơn Hải, Nguyễn Ánh Mai, Xác định dư lượng kháng sinh họ quinolone trong thịt bằng sắc ký lỏng đầu dò huỳnh quang. 2012 Hội nghị khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM
20 Bùi Xuân Vương, Ung Nguyên Huy, Đào Xuân Trung, Nguyễn Đức Cường, Tán Văn Hậu and Đỗ Quang, MinhSynthesis And ‘‘In Vitro’’ Test Of Biomaterial Biphasic Calcium Phosphate (Bcp) 2013 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần thứ 13, 2013
21 Bùi Thị Phương Thúy, Phạm Lê Nhân, Tán Văn HậuDự đoán hoạt tính kháng ung thư của các dẫn xuất flavone và isoflavone bằng kỹ thuật hồi quy tuyến tính và mạng thần kinh nhân tạo 2014 Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, 2014
22 Tán Văn Hậu, Nguyễn Cao Hiền, Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất cơ lý của blend CSTN/NBR/CSE-50 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHCNTP Tp. HCM, 2016
23 Tán Văn Hậu, Nguyễn Cao Hiền, Những khó khăn trong học tập của sinh viên năm nhất trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHCNTP Tp. HCM, 2016
24 Nguyễn Cao Hiền, Tán Văn HậuNâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc đại học bằng sự phối hợp liên hệ thực tiễn và các yếu tố sư phạm khác 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường ĐHCNTP Tp. HCM, 2016
25 Trương Bách ChiếnỨng dụng độ không đảm bảo trong việc xác định mức hiệu chỉnh một số thiết bị máy trong PTN. 2013 Tuyển tập báo cáo Khoa học 2013 – ĐHCNTP TpHCM – NXB Khoa học và Kỹ thuật – Hà Nội
26 Trương Bách ChiếnMột số suy nghĩ về việc đổi mới phương pháp giảng dạy hệ đào tạo Đại học trong một tiết thao giảng. 2013 Tuyển tập báo cáo Khoa học 2013 – ĐHCNTP TpHCM – NXB Khoa học và Kỹ thuật – Hà Nội
27 Trương Bách ChiếnỨng dụng thuật toán Hàm mặt mục tiêu trong Excel để tối ưu hóa thực nghiệm Hóa học. 2013 Tạp chí Hóa học và Vật liệu trong cuộc sống – Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tháng 12/2013 – ĐHCNTP TpHCM
28 Trương Bách ChiếnỨng dụng thuật toán mặt mục tiêu để tối ưu hóa sử dụng phụ gia trong cải thiện cơ lý  của giò lụa 2014 Tạp chí khoa học Công nghệ thực phẩm, Số 04 (09/2014), trang 21-29. ISSN 0866-8132
29 Trương Bách ChiếnỨng dụng phần mềm MS-Excel để hiệu chỉnh máy cân phân tích trong phòng thí nghiệm 2015 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Trường, “Hoá học vì sự phát triển bền vững”Đại học Thủ Dầu Một, trang 209-219. Bình Dương, 15.05.2015.
30 Nguyễn Thị LươngNghiên cứu tổng hợp đá quý nhân tạo từ bột thủy tinh 2017 Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, ISSN 0866-8132
31 Lê Thị Hồng Thúy,  Nghiên cứu sự tạo phức và động học của phản ứng phân hủy H2O2 trong hệ H2O – Mn2+ – Acry – H2O2 2005 Tuyển tập các báo cáo toàn văn hội nghi toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết
32 Lê Thị Hồng ThúyCơ chế của phản ứng xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức Mn(Acry)+ trong hệ H2O – Mn2+– Acry – H2O2 2016 Tạp chí khoa học công nghệ thực phẩm

 

(ISN 0866-8132)

33 Trần Nguyễn An Sa, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Xuân Mai, Xác định đồng thời glycerin và mono – , di –, triglyceride trong biodiesel điều chế từ mỡ cá tra bằng phương pháp sắc ký khí (GC/FID) 2017 Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 13 (1) (2017).
34 Trần Nguyễn An Sa, Nguyễn Trang Vi Hậu, Xác định salbutamol trong mẫu thịt bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) 2017 Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm 12 (1) (2017) 73-80

5.2. Đề tài nghiên cứu khoa học

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Chủ nhiệm/Vai trò
1 ODB

 

Chương trình dự án nghề Hóa dầu

2003 – 2007 Tổng cục dạy nghề Hà nội – Trường DHCN TpHCM Trương Bách Chiến
2 Độ không đảm bảo đo

 

Chương trình dự án Tổng Cao Su Việt Nam

2004 – 2008 Tổng công ty cao su Việt Nam – Trường DHCN TpHCM Trương Bách Chiến
3 Phân tích các sản phẩm lọc dầu

 

Chương trình dự án nghề

2008 – 2010 Tổng cục dạy nghề Hà nội – Trường DHCN TpHCM Trương Bách Chiến
4 Phân tích các hóa chất cơ bản

 

Chương trình dự án nghề

2008 – 2010 Tổng cục dạy nghề Hà nội – Trường DHCN TpHCM Trương Bách Chiến
5 Thiết kế phần mềm Vi tính xác đinh độ không đảm bảo đo 2004-2008 Tổng công ty cao su Việt Nam Trương Bách Chiến
6 Nghiên cứu thực hiện phản ứng n-aryl hóa trong chất lỏng ion họ imidazolium 2014 Cấp trường Nguyễn Thị Lương
7 Nghiên cứu tổng hợp zeolite có nguồn gốc khoáng tự nhiên để xúc tác điều chế biodiesel 2017 Cấp trường Nguyễn Thị Lương
8 Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số thức uống từ trái bưởi/ Thực phẩm 2009 Đề tài cấp Bộ Lê Thị Hồng Thúy
9 Nghiên cứu quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất nhiên liệu công nghiệp từ cặn xà phòng/ Công nghệ hóa 2012 Đề tài cấp Bộ Lê Thị Hồng Thúy
10 Nghiên cứu thực hiện N – Aryl hoá trong dung môi chất lỏng ion họ immidazolium 2013 Đề tài cấp Bộ Lê Thị Hồng Thúy
11 Nghiên cứu xử lý chất ô nhiễm hữu cơ nguồn gốc phenol trong nước thải bằng quá trình oxy hóa tiến tiến (AOP) dưới tác dụng hoạt hóa của phức xúc tác Mn(Acry)2+ 2016 Đề tài cấp trường Lê Thị Hồng Thúy
12 Hoàn thiện quy trình trích ly dịch chiết từ hoa cúc trắng (Chrysanthemum morifolium R) và ứng dụng vào một số sản phẩm thực phẩm 2017 Đề tài vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ Lê Thị Hồng Thúy
  1. Các hướng nghiên cứu

       –  Mạ hóa học niken, mạ điện

       –  Xúc tác hóa dầu

       –  Vật liệu hấp phụ

       –  Hóa tính toán

       –  Các qui trình định lượng bằng phương pháp cổ điển và hiện đại

       –  Nghiên cứu một số chất hoạt động bề mặt nhằm tách nước trong dầu thô.

       –  Xử lý nước thải bằng phương pháp điện hóa.

       –  Tách và tinh chế chất

       – Quy hoạch và tối ưu các phương pháp kiểm định trong phân tích

       – Viết các phần ứng dụng giảng dạy cho chuyên ngành Phân tích dựa trên các phần mềm tin học thông dụng.

       – Polyme thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm, vật liệu….

Định trị qui trình phân tích các chỉ tiêu hóa học trong mẫu thực phẩm, môi trường, công nghiệp…bằng các phương pháp hóa lý hiện đại HPLC, AAS, UV/Vis, ICP,VA, GC, GC/MS….

       – Nghiên cứu phát triển phương phàp

       – Nghiên cứu phát triển các phương pháp test kit

       – Nghiên cứu sản xuất vật liệu mới ứng dụng trong phân tích

       – Nghiên cứu về tinh dầu và các hợp chất có hoạt tính sinh học

  1. Cơ hội nghề nghiệp

       Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phân tích và đảm bảo chất lượng có thể:

       – Kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng tại các công ty, trung tâm kiểm định chất lượng, các viện nghiên cứu, bệnh viện, các trường Đại học,…

       – Quản lý dây chuyền công nghệ, quản lý chất lượng thuộc các công ty sản xuất,

       – Kinh doanh hóa chất, thiết bị,…

       – Tư vấn, giảng dạy,…

       – Có thể tiếp tục học sau đại học trong và ngoài nước.

  1. Đào tạo ngắn hạn

       Bộ môn đào tạo và cấp chứng chỉ các mô đun sau:

       – Kiểm tra chất lượng trong sản xuất dầu ăn.

       – Kiểm nghiệm dược phẩm

       – Phân tích các chỉ tiêu hóa lý trong thực phẩm.

       – Pha chế hóa chất

       – Kiểm tra chất lượng trong sản xuất phân bón

       – ICP ứng dụng trong xác định kim loại nặng

       – Kỹ thuật sắc ký khí

       – Kỹ thuật sắc ký lỏng

       – Kỹ thuật bảo trì máy GC

       – Kỹ thuật bảo trì máy HPLC

       – Các hệ thống quản lý chất lượng PTN