Cơ sở vật chất

Khoa Công Nghệ Hóa Học được trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên.

Dưới đây là một số thiết bị tiêu biểu: