KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

Nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh của sinh viên khoa Công nghệ Hóa học, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội trực tiếp phỏng vấn với doanh nghiệp trước khi ra trường.

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo đến toàn thể Giảng viên, Sinh viên kế hoạch tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, cụ thể như sau:

1  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.1  Mục đích

 • Tạo điều kiện cho sinh viên tăng cường khả năng ngoại ngữ;
 • Giúp sinh viên tự tin khi tham gia phỏng vấn nghề nghiệp sau khi ra trường;
 • Hướng dẫn sinh viên tiếp cận một bài báo khoa học bằng tiếng anh chuyên ngành (theo chuyên ngành) – một bước chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp (scientific papers and your graduation thesis).

1.2  Đối tượng

 • Giảng viên Khoa Công nghệ Hoá học.
 • Sinh viên năm 3, năm 4 Khoa Công nghệ Hoá học phát triển kỹ năng trả lời phỏng vấn ứng tuyển việc làm bằng tiếng anh.
 • Sinh viên năm 1, năm 2 hướng dẫn tự học ngữ pháp tiếng anh cơ bản.THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ

3.1 Thời gian: từ 15h00-18h00 vào ngày Thứ 7, mỗi tháng tổ chức 01-02 lần

3.2 Địa điểm: Trung tâm thư viện;

3.3 Thành phần tham dự

– Nhóm GV tham gia câu lạc bộ tiếng Anh;

– Sinh viên đăng ký tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

STT Nội dung công việc Chủ trì Phối hợp thực hiện Thời gian thực hiện
1 Lập kế hoạch thực hiện C. Quỳnh Câu lạc bộ tiếng Anh Từ 10/6/2020 đến 15/6/2020
2 Thành lập nhóm thực hiện Trưởng khoa GV Khoa Công nghệ Hóa học Từ 15/6/2020 đến 16/6/2020
3 Lập danh sách khách mời Trưởng khoa GV Khoa Công nghệ Hóa học Từ 16/6/2020 đến 30/6/2020
4 Lập danh sách công tác viên C. Quỳnh Nhóm thực hiện Từ 16/6/2020 đến 30/6/2020
5 Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn ứng tuyển việc làm C. Quỳnh Nhóm thực hiện Từ 16/6/2020 đến 30/6/2020
6 Chuẩn bị tài liệu cho nhóm Anh văn cơ bản C. Quỳnh Nhóm thực hiện Từ 16/6/2020 đến 30/6/2020
7 Xây dựng chủ đề trong các buổi sinh hoạt C. Quỳnh Nhóm thực hiện Từ 16/6/2020 đến 30/6/2020
8 Tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia câu lạc bộ C. Hạnh Ban chấp hành liên chi đoàn khoa Công nghệ Hóa học Từ 20/6/2020
9 Dự trù kinh phí thực hiện C. Quỳnh Nhóm thực hiện Trước ngày 30/06/2019
10 Tổ chức thực hiện theo chuyên đề đã xây dựng C. Quỳnh Nhóm thực hiện Bắt đầu từ ngày 11/7/2020

BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC


5.1. Ban chỉ đạo

 1. Đỗ Hữu Hoàng Trưởng Khoa                         Trưởng ban
 2. Lê Thị Ngọc Hạnh Bí thư Đoàn khoa                 Thành viên
 3. Bùi Thị Phương Quỳnh Giảng viên                             Thành viên
 4. Võ Văn Sim Giảng viên Thành viên

5.2 Nhóm thực hiện

 1. TS. Bùi Thị Phương Quỳnh Giảng viên                             Trưởng Nhóm
 2. TS. Lê Thị Ngọc Hạnh Bí thư Đoàn khoa Thành viên
 3. TS. Giang Ngoc Hà Giảng viên Thành viên
 4. TS. Mai Hùng Thanh Tùng Giảng viên                             Thành viên
 5. TS. Nguyễn Học Thắng Giảng viên Thành viên
 6. Th.S Huỳnh Văn Tiến Giảng viên Thành viên

5.3. Cộng tác viên

 1. Bùi Thị Thảo Nguyên MSSV  2004170220                                    Cộng tác viên
 2. Trần Thị Tú Nhi MSSV  2004170220                            Cộng tác viên
 3. Bùi Thị Thảo Giang   MSSV 2004180067                           Cộng tác viên
 4. Võ Thị Bích Thuận MSSV  2004181207                         Cộng tác viên

Trên đây là kế hoạch tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh Khoa Công nghệ Hoá học năm học 2019-2020.

 

Trưởng Khoa                                                             Người lập

 

Đỗ Hữu Hoàng                                               Bùi Thị Phương Quỳnh