GIỚI THIỆU BỘ MÔN CÔNG HỮU CƠ

– Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, liên kết, chuyển giao thuộc các chuyên ngành

– Chức năng: Bộ môn Công nghệ Hữu cơ quản lý 02 chuyên ngành gồm: Công nghệ Hữu cơ-Hoá dầu và Hoá Mỹ phẩm. Giảng dạy các môn đại cương, cơ sở chung trong chương trình và các môn học thuộc hai chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ-Hoá dầu và Hoá Mỹ phẩm

– Nhân sự: 09 giảng viên cơ hữu: 5 tiến sĩ, 4 NCS

– Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, liên kết, chuyển giao thuộc các chuyên ngành

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỌC

 • Mã ngành: 7510401
 • Trình độ: Đại học. Hệ Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 3,5 năm
 • Cấp bằng chính quy kỹ sư công nghệ kỹ thuật Hoá học
 • Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hai hình thức xét điểm thi và xét học bạ)

– Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm sau tốt nghiệp kỹ sư công nghệ kỹ thuật hoá học

Làm việc trong các cơ sở sản xuất như nhà máy, xí nghiệp, các công ty thuộc chuyên ngành công nghệ Hữu cơ hay Hoá mỹ phẩm ( dầu khí, sản xuất giấy, bao bì,  rệt nhuộm, sản xuất nhựa, sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa, sản xuất tinh dầu, nước hoa, sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm…) ở các vị trí sau:

 • Làm việc trong các phòng kỹ thuật, phòng phát triển sản phẩm R&D
 • Phòng kiểm tra & đảm bảo chất lượng
 • Quản lý điều hành sản xuất
 • Kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm
 • Các vị trí quản lý công nghiệp

Ngoài các cơ sở sản xuất sinh viên sau ra trường còn có thể:

 • Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu
 • Kinh doanh hoá chất, thiết bị, chuyển giao công nghệ
 • Giảng dạy, nghiên cứu, nhân viên phòng thí nghiệm tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
 • Tự mở cơ sở kinh doanh, sản xuất
 • Học lên cấp cao hơn tại Trường và các Trường Đại học khác trong nước và nước ngoài
 • Đi tu nghiệp, học tiếp liên kết với các công ty mỹ phẩm nước ngoài

 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP- LIÊN KẾT -HỢP TÁC

Liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện các công tác hỗ trợ chuyên ngành như seminar chuyên ngành và giao lưu kỹ năng mềm, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, kiến tập hàng năm, thực tập hàng năm, liên kết đào tạo cung cấp nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Một số doanh nghiệp liên kết như trung tâm hỗ trợ sinh viên, TT ươm mầm trường ĐHBK

Ajinomoto, Biopharma, Bidrico, Cleantech, Quyên Trần, Việt Mỹ, Shiseido Việt Nam, Nhựa Minh Hùng, Viện Khoa học ứng dụng…

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Các học phần trong chương trình đào tạo được giảng dạy tại 2 cơ sở:

 • Học phần Lý thuyết học tại 140 Lê Trọng Tấn.
 • Học phần thực hành học tại PTN chuyên ngành G505 do Bộ môn quản lý với các dụng cụ thiết bị được trang bị mới

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN ĐỀ TÀI
1 Đặng Văn Sử Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất của ankin theo phương pháp Sonogashira ứng dụng trong điều chế các hợp chất dị vòng có tiềm năng kháng khuẩn và kháng nấm, Sở KHCN TP.HCM, 2010-2012
Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính sinh học một dẫn xuất mới của sulfonylurea từ 4-chlorobenzene sulfonamide, Trường ĐH CNTP TP.HCM, 2016-2017
2 Nguyễn Thị Hồng Anh 1)        Nghiên cứu Thực hiện phản ứng ngưng tụ Paal-Knorr pyrrole trong dung môi xanh là chất lỏng ion họ imidazolium thay thế hệ dung môi hữu cơ độc hại, 2011, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
2)        Nghiên cứu tổng hợp composite sinh học của chitosan/than hoạt tính và khảo sát khả năng hấp phụ kim loại Cu2+, 2012, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài       
3)        Nghiên cứu thực hiện phản ứng N-Aryl hóa trong dung môi chất lỏng ion họ immidazolium        2013, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
4)        Tổng hợp và nghiên cứu in-vitro màng composite Chitosan/PAA dẫn truyền Catechin ứng dụng trong y học, 2014, Cấp cơ sở, Thành viên
5)        Nghiên cứu sử dụng của catechin và curcumin trong sản làm lành vết thương, 2015Cấp cơ sở, Thành viên
6)        Nghiên cứu ảnh hưởng của catechin và curcumin trong sản phẩm trị mụn, 2015, Cấp cơ sở, Hướng dẫn đề tài
7)        Nghiên cứu tổng hợp zeolite có nguồn gốc khoáng tự nhiên để xúc tác điều chế biodiesel từ thực vật, 2016, Cấp cơ sở, Thành viên   
3 Hồ Xuân Hương 5)        Nghiên cứu sử dụng của catechin và curcumin trong sản làm lành vết thương, 2015Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

Nguyễn Thị Hồng Anh BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG:
1)        Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-Furylmetyl)Chitosan, Tạp chí Hóa học, 2007
2)        Nghiên cứu thực hiện phản ứng Heck sử dụng xúc tác Paladium cố định trên chất mang nano từ tính trong điều kiện vi sóng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt nam, 2010
3)        Formation of nanoparticles in aqueous solution from poly(ε-caprolactone)–poly(ethylene glycol)–poly(ε-caprolactone), Advances in natural sciences: nanoscience and nanotechnology VN-UK, 2010
4)        A Rapid Sample Preparation Method for HPLC Analysis of Doxorubicin in Plasma, Tạp chí Hóa học, 2010
5)        Nghiên cứu sử dụng chất lỏng ion làm dung môi xanh cho phản ứng Paal-knorr giữa Benzylamine và hexane-2,5-dione, Tạp chí Hóa học, 2012
6)        Paal-Knorr condensation between 2,5-Hexanedione and Aromatic amines promoted by recyclable Imidazolium-based ionic liquid, Tạp chí hấp phụ xúc tác, 2012
7)        Removal of Zn2+ ions in aqueous solution using Bamboo charcoal/Chitosan Biocomposite, Tạp chí Hóa học, 2012       
8)        Ionic liquid-promoted N-Arylation between Piperidine and 4-Bromonitrobenzene whitout catalyst, Tạp chí Hóa học  số: 2AB51, 2013       
9)        Imodazolium-based ionic liquid as a promising green solvent for Aza-Micheal reaction between primary amines and ethyl acrylate ambient temperature, Tạp chí Hóa học  số: 4AB51, 2013       
10)        Paal-Knorr condensation between 2,5-hexanedione and aromatic amines promoted by recyclable imidazolium-based ionic liquid, Tạp chí xúc tác và hấp phụ số: T.2 N0.1, 2013       
11)        Removal of Cr(VI) ions in aqueous solution using Bamboo charcoal/Chitosan Biocomposite, Tạp chí Hóa học  số: 5/51, 2013       
12)        Rapid removal of copper ion (II) by reuseable chitosan-graft-poly(acrylic acid) nanocomposites, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ T.3 No.3, 2014       
13)        Photodegradation of reactive yellow 160 dye derived wastewater using arable Mg-droped ZnO nanoparticle, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ T.4 No.1, 2014       
14)        Preparation of nanohydrogel structure based on PLA-PCL-PEG-PCL-PLA pentablock copolymer for catechin delivery, Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ IV, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014       
15)        Catalyst – free synthesis of coumarin derivatives using 1-butyl-3-methylmidazolium bromide ionic liquid as reusable promoting medium, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 2014       
16)        1-hexyl-3-methylmidazolium bromide ionic liquid as anefficient and recyclable catalyst for the synthesis of 1,5-benzodiazepine, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ, 2014       
17)        Visible light active nanocomposite Mn-droped ZnO/Fe3O4 for high photodegradation of disperse yellow 211 dye in aqueous solution, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ T.4 No.3, 2015       
18)        18        Photodegradation of salicylic acid contaminant from wastewater by using nanocomposite Mn-dropedZnO/Fe3O4 with assistance of hydrogen peroxide        , Tạp chí Xúc tác và hấp phụ T.4 No.4B, 2015       
19)        Photodegradation of reactive yellow 160 dye derived wastewater by using arable Mg-droped ZnO nanoparticle, Tạp chí Xúc tác và hấp phụ T.4 No.4B, 2015       
20)        Controlled release of green tea extract by hydrogel containing nanoparticle based on PLA-PCL-PEG-PCL-PLA pentablock copolymer, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tập 53-số 2A, 2015       
21)        Characterization of chitosan/polycaprolactone based memberane system for green tea extract (EGCG) delivery, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Tập 53-số 2B, 2015 
Hồ Xuân Hương 1        Copper–dienamine catalysis: γ-oxyamination of α,β-unsaturated, 2014, Catalysis Science & Technology (10.1039/C4CY00271G)
2        Tandem Iminium/Copper Catalysis: Highly Enan-tioselective Synthesis of α,β-Disubstituted Aldehydes, 2013, European Journal of Organic Chemistry (10.1002/ejoc.201300333)
3        Multistep Organocatalysis for the Asymmetric Synthesis of Multi-substituted Aldehydes from Allylic Alcohols, 2012, European Journal of Organic Chemistry (10.1002/ejoc.201200863)
4        N719 Dye-Sensitized Organophotocatalysis: Enantioselective Tandem Michael Addition/Oxya-mination of Aldehydes, 2012, Organic Letters (10.1021/ol3011858)
5        Green organo-photocatalysis. TiO2-induced enantioselective α-oxyamination of aldehydes, 2011, Catalysis Science & Technology (10.1039/C1CY00183C)
Lữ Thị Mộng Thy 1. “Tổng hợp một dẫn xuất Oxacepham từ 1,2-O-Cyclohexylidene -α -D-Xylofuranose”,
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Đại học Quốc gia TP.HCM (ISSN 1859-0128) – Tập 18, số K5-2015.
2. “Nghiên cứu quá trình tách tinh dầu húng chanh bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (ISSN 0866 – 8132), số 10.2016.
3. “Synthesis of SiO2/TiO2 nanocomposites under supporting of microwave with SiO2 from RHA and its catalytic activity”, Tạp chí International Journal of Scientific Engineering and Technology, ISSN:2277-1581,Vol 6, Issue 3, pp:108-112, 03/2017.
4. “Thử nghiệm sản xuất cà phê túi lọc”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần V – Khoa Công nghệ Hóa học, tháng 7 năm 2017.
5. “Tổng hợp 1,2-Cyclohexylidene-3-O-(prop-1′-enyl)-5-O-tritryl-α-D-xylofuranose từ carbohydrate (α-D-glucose)”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần V – Khoa Công nghệ Hóa học, tháng 7 năm 2017.
6. “Fabrication of akaganeite/graphene oxide nanocomposite for adsorption of nickel ions from water”, Tạp chí Hóa học, Viện Hàn lậm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 5e3455/2017, ISSN 0866-7144.
Phan Thị Thanh Diệu [1] Phan, T. T. D., Mrkvička, V., Kráčmar, S. Effects of roasting process on fatty acid fractions and the final quality of coffee products. In: Proc. V. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, SPU Nitra, 2010. ISBN: 978-80-552-0471-0.
[2] Phan, T.T.D., Kubáň, V., Kráčmar, S. Determination of caffeine in ground roasted coffee. In: Proc. V. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, SPU Nitra, 2012. ISBN: 978-80-552-0769-8.
[3] Phan, T.T.D., Kubáň, V., Kráčmar, S. Determination of caffeine contents of coffee brands in the Vietnamese market. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Special issue, 2012, 995-1002. ISSN: 1338- 5178.
[4] Phan, T.T.D., Kubáň, V., Kráčmar, S. Determination of caffeine contents in commercial coffee. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012.
[5] T.T. D. Phan, Miroslava Bittová, Kamil Mikulášek, Stanislav Kráčmar, Vlastimil Kubáň, Pavel Valášek, Blanka Svobodová. Content of 4(5)-methylimidazole, caffeine and chlorogenic acid in commercial coffee brands. Potravinarstvo® Scientific Journal for Food Industry, vol. 9, 2015, no. 1, p. 31-38 doi:10.5219/422. ISSN 1337-0960 (online). License: CC BY 3.0.
[6] M. Šipalova, O. Hanuš*, R. Vicha, T.T. D. Phan, J. Pozdišek, S. Kračmar and P. Roubal. Influence of selected cereals in diets of dairy cows on the fatty acid composition of milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (No 2) 2016, 286–292, Agricultural Academy.
[7] Ngo V.T.N., Phan T.T.D., Beltrán-Prieto J.C., Nguyen H.B.S.L. (2018) Application of the Box-Behnken Model Design to the Optimization of Process Parameters in the Convection-Drying of Channa Striata Fish. In: Duy V., Dao T., Zelinka I., Kim S., Phuong T. (eds) AETA 2017 – Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application. AETA 2017. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 465. Springer, Cham.
[8] Phan Thị Thanh Diệu, Thử nghiệm sản xuất cà phê túi lọc, Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, 2018.

 

CÁC MÔN HỌC, CHUYÊN NGÀNH BỘ MÔN QUẢN LÝ

Các môn đại cương, cơ sở và các môn chuyên ngành thuộc hai chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ- hoá dầu và chuyên ngành Hoá Mỹ phẩm

 

STT Học phần Chuẩn đầu ra của CTĐT
a b c d e f g h k
1 Hóa hữu cơ A x               x
2 Thí nghiệm hóa hữu cơ x x   x         x
3 Hóa học xanh   x       x x   x
4 Công nghệ các chất hoạt động bề mặt x x         x   x
5 Công nghệ tổng hợp hữu cơ   x       x     x
6 Hóa hữu cơ ứng dụng x x       x x   x
7 Thực hành hóa hữu cơ ứng dụng x x   x     x   x
8 Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ     x x          
9 Đồ án chuyên ngành   x x   x       x
10 Học tập theo dự án chuyên ngành   x     x x x    
11 Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa x x x           x
12 Thực hành công nghệ sản xuất chất tẩy rửa x x   x         x
13 Các hợp chất thiên nhiên x x x       x   x
14 Thực hành tách chiết các hợp chất thiên nhiên   x   x     x   x
15 Quản lý chất lượng trong hóa mỹ phẩm x x         x   x
16 Sản xuất các sản phẩm trang điểm x x   x   x x   x
17 Thực hành sản xuất các sản phẩm trang điểm x x   x   x x   x
18 Hoá mỹ phẩm   x       x x   x
19 Sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân   x       x x   x
20 Thực hành sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân   x   x     x   x
21 Ứng dụng chế phẩm từ động vật trong mỹ phẩm   x       x x   x
22 Sản xuất nước giặt và nước xả vải   x       x x   x
23 Hương liệu mỹ phẩm   x       x x   x
24 Các hợp chất thiên nhiên trong mỹ phẩm   x       x x   x
25 Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa gia dụng x x       x x   x
26 Thực hành công nghệ sản xuất chất tẩy rửa gia dụng x x   x     x   x
27 Kiến tập   x x       x   x
28 Thực tập tốt nghiệp   x x   x   x   x
29 Khoá luận tốt nghiệp   x x   x   x   x